Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Dịch vụ Liên hệ
   

Chống Cháy Composite

Chất chống cháy sử dụng cho nhựa Polyester trong việc sản xuất các sản phẩm Composite. Nguyên liệu được trộn trực tiếp vào nhựa Polyester bất bão hòa nhằm giúp cho sản phẩm Composite có khả năng chống cháy.

Thông số kỹ thuật

Fire Retardant Additive "Firegard B"

Physical Properties
Value
Unit
   Specific Gravity at 28°C
   1.6 - 2.0

   Styrene content
   Nil
   %
   Storage stability in dark (25°C)
   12
   month
   Flash point
   Not applicable

-   Firegard B is a fire retardant additive containing antimony specially made for unsaturated polyester resin.
-   Recommended dosage: 10 - 20% depending on type of unsaturated polyester resinand degree of fire retardant properties required.
-   British Standard 476: Part7: 1997
-   Fire Test Result: laminate made of 14% Firegard B and 86% of ortho unsaturated polyester resin has a Class Two surface spread of flame.


Sản phẩm khác