Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Dịch vụ Liên hệ
   

Con Lăn Đắp & Khử Bọt

Con lăn khử đắp và khử bọt trong sản xuất Composite


524 Aluminum Finned Panel Rollers

772 Alu Long Groove.jpg

772 Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Change

 

774 Alu Bubble Buster.jpg

774 Aluminum Bubble Buster (Spiked) Quick Change

 

776 Alu Hybrid.jpg

776 Aluminum Hybrid (Slotted Paddle) Quick Change

 

762 Thin Fin Radius Alumium.jpg

762 Thin Fin Radius Aluminum Quick Change

http://www.esmfg.com/roller_heads.html


Sản phẩm khác