Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Dịch vụ Liên hệ
   

Nhựa Polyester 268 BQTN

Là nhựa Ortho Polyester bất bão hòa, đóng rắn nhanh, sử dụng trong gia công các sản phẩm composite.

  • Ngoại quan : .......................... màu hồng nhạt
  • Độ nhớt : ............................... 400 - 600 mPas
  • Gel time : ............................... 8 - 15 phút
  • Curing time :...........................14 - 25 phút

Sản phẩm khác