Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Dịch vụ Liên hệ

Công nghệ RTM

RTM (Resin Transfer Molding) là một công nghệ sản xuất Composite: nhựa được chuyển vào khuôn trong điều kiện áp suất thấp, khuôn kín tạo ra sản phẩm có bề mặt chất lượng cao, kích thước chính xác.

Chi tiết