Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Dịch vụ Liên hệ

Vật liệu lõi

Vật liệu lõi (core) là vật liệu dạng tấm, có độ cứng cao, đóng vai trò là một tấm chịu lực, phân tán lực. Độ cứng tấm lõi tăng do kỹ thuật sản xuất làm tăng moment quán tính. Thông thường muốn tăng moment quán tính thì tăng số lớp sợi thủy tinh (cũng tăng khối lượng tương ứng) và độ cứng tấm sẽ tăng theo tỷ lệ lập phương bề dày.

Chi tiết